Objednávka

Objednávka průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Výběr typu budovy


Pro bytové domy platí, že PENB se zpracovává na celou budovu. Povinnost SVJ zpracovat PENB  k určitému  datu ( 2015 – 2019) je dána zákonem a závisí na energeticky vztažné ploše. Pokud majitel bytové jednotky neobdrží  PENB  na písemnou žádost od SVJ, tak může doložit  spotřeby energií za poslední 3 roky. 

Požadovaná rychlost zpracování PENB
Expresní zpracování je možné pouze u budov s energeticky vztažnou plochou do 500m2 a u budov l nimž má objednatel kompletní podklady v min. tištěné podobě.

V objednaném  termínu bude odeslán PENB na dobírku objednateli, anebo bude zaslán email o možnosti vyzvednutí PENBu  v sídle zhotovitele, na adrese Jateční 4, Praha 7.
 

Pro jaký účel potřebuji zpracovat průkaz

U novostaveb (PENB pro stavební povolení) je nutné, aby podklady pro zpracování PENB byly kompletní,  jelikož u těchto budov není možné zjistit chybějící technické parametry ohledáním na místě. 

Úroveň podkladů
Kompletními poklady se rozumí:
Projekty ( stupeň DPS – realizační)  architektonicko – stavební částí, vytápění, vzduchotechniky, popř. chlazení, vodovod, plyn, elektro včetně osvětlení a MaR.
Každý projekt musí obsahovat půdorysy v měřítku a pokud jsou nezbytné, tak i řezy. Dále technickou zprávu, případné doplňující výpočty a popisy zařízení, materiálů  apod.

Způsob předání dokumentaceÚdaje o objednateli
  1. Datem objednání, od kterého se počítá termín zpracování, se rozumí datum předání podkladů (pokud je zvolena varianta Mám kompletní podklady v elektronické podobě nebo Mám kompletní podklady v tištěné podobě) nebo datum průzkumu (pokud je zvolena varianta Nemám podklady / jsou nekompletní).
  2. V případě, že je zvolena varianta Nemám podklady / nejsou kompletní, je povinna firma KGM Trade s.r.o. kontaktovat objednatele do 3 pracovních dní od odeslání této elektronické objednávky, aby s objednatelem domluvila termín průzkumu objektu.
  3. V případě, že je zvolena varianta Mám kompletní podklady v elektronické podobě nebo Mám kompletní podklady v tištěné podobě, se podklady považují za předané, pokud jsou předány osobně společnosti KGM Trade s.r.o. (Jateční 4, Praha 7), doručeny poštou na adresu společnosti KGM Trade s.r.o., Jateční 4, 17000 Praha 7 nebo zaslány na emailovou adresu info@nejlevnejsitzb.cz.
  4. V případě, že objednatel objednává služby bez průzkumu a dodává dokumentaci, stvrzuje odsouhlasením těchto podmínek soulad předané dokumentace se skutečným stavem objektu.
  5. PENB bude objednateli zaslán na dobírku ve 3 vyhotoveních anebo předán osobně na adrese společnosti KGM Trade s.r.o., Jateční 4, Praha 7 a zaplacen hotově (dle volby v objednávce).
  6. PENB bude zpracován dle aktuální Vyhlášky o energetické náročnosti budovy platné v době objednání.
  7. PENB nebude obsahovat výpočet porovnávacích ukazatelů.

Kalkulátor

1. Druh budovy: 0

2. Požadovaná rychlost zpracování PENB: 0

3. Pro jaký účel: 0

4. Úroveň podkladů: 0

Celkem: 0

Jedná se o konečnou cenu včetně DPH
TOPlist